Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Informare privind aprobarea Ghidului solicitantului Axa 10 - PI 10.1, Obiectiv specific 10.3 - Apel Regiunea Sud-Muntenia