Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Raportări

27 Iunie 2013

RAPOARTE ANUALE ALE AUTORITĂŢII DE MANAGEMENT PENTRU REGIO-PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL


Raportul anual al Autorităţii de Management oferă detalii referitoare la modul în care eficacitatea, eficienţa, relevanţa şi gestionarea financiară solidă au fost atinse în cadrul procesului de implementare a POR în decursul unui anumit an.

Raportul  Final de Implementare a POR 2007-2013

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2007

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2008

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2009

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2010

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2011

 RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2012

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2013

RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE 2014