Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Rapoarte de evaluare

 

ANUNT PUBLIC: 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu sediul în Bucureşti, str Apolodor 17, sector 5, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă publicul interesat, că în urma derulării etapei de încadrare, în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, Ministerul Mediului şi Pădurilor a hotărât, prin Decizia 83003/21.12.2010 privind modificarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, că nu există un impact semnificativ advers asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei şi, prin urmare, nu este necesară derularea unei evaluări de mediu.