Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Management POR

Managementul POR

Managementul si implementarea Programului Operational Regional (POR) reprezinta responsabilitatea Autoritatii de Management desemnate pentru acest program.  In afara de Autoritatea de Management, mai sunt si alte organisme implicate in implementarea si monitorizarea Programului Operational Regional. 
Solicitarile de finantare trec prin mai multe etape: transmiterea cererilor de finantare, aprobarea acestora si implementarea proiectelor. Citeste mai multe despre acestea mai jos, in sectiunea "Proceduri".
Pentru evaluarea interna si raportarea la Comisia Europeana a Programului Operational Regional se aplica o serie de proceduri stricte si mecanisme de management. Citeste mai multe despre acestea mai jos, in sectiunea "Proceduri".

Proceduri interne ale POR

Un numar de proceduri stricte se aplica pentru monitorizarea si evaluarea POR si pentru raportarea acestuia la Comisia Europeana.  

Monitorizarea si evaluarea POR

Evaluarea POR este o activitate care nu poate fi separata de managementul global al POR si de sistemele de implementare. Este un instrument de evaluare a relevantei si a eficientei asistentei financiare implicate, precum si a impactului si durabilitatii rezultatelor obtinute. 
Conform Regulamentelor CE si prevederilor nationale, vor fi desfasurate trei tipuri de evaluari pentru POR: evaluarea ex-ante (a fost realizata pentru pregatirea programului), evaluarea continua (pe parcursul perioadei de implementare a POR) si evaluarea ex-post (dupa implementarea POR). Autoritatea de Management pentru POR este coordonatorul procesului de evaluare a POR. 
Comitetul de Monitorizare POR 
(CM POR) detine un rol major in derularea operatiunilor de monitorizare a POR.      
Pentru a consulta Minutele intalnirilor CM POR da click aici

Raportarea POR in fata Comisiei Europene

Autoritatea de Management pentru POR va inmana anual Comisiei Europene un Raport Anual de Implementare pana la data de 30 iunie a fiecarui an. Acest raport va fi examinat si aprobat de Comitetul de Monitorizare POR si inmanat Comisiei Europene.
Comisia Europeana va analiza raportul si poate face comentarii catre Autoritatea de Management POR si catre Guvernul Romaniei, care va sprijini buna implementare a Programului Operational Regional in urmatorii ani.
Autoritatea de Management pentru POR va informa Comitetul de Monitorizare cu privire la aceste comentarii. Tot Autoritatea de Management pentru POR va informa Comisia Europeana cu privire la masurile luate pentru a raspunde acestor comentarii. 
Pentru a consulta Rapoartele Anuale de Implementare da click aici
Mai multe detalii privind procedurile interne de monitorizare, evaluare si raportare a POR pot fi gasite in documentul de programare: Programul Operational Regional 2007-2013.