Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Comunicate

04 Octombrie 2012

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) a demarat joi, 4 octombrie a.c., în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, o nouă serie de vizite, împreună cu jurnaliştii, la proiecte finanţate din fonduri europene.

Mai mult...
03 Octombrie 2012

Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, 30 octombrie a.c., proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propus de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Mai mult...
03 Octombrie 2012

În perioada martie 2009 – august 2012, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a derulat proiectul Regio: Informare şi promovare 2009-2010.

Mai mult...
01 Octombrie 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi Ministerul Afacerilor Europene au încheiat contractul de finanţare pentru proiectul "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de MDRT, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale". Proiectul este co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Mai mult...
28 Septembrie 2012

În perioada 26 – 28 septembrie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat la Bran Forumul comunicatorilor Regio.

Mai mult...
19 Septembrie 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va lansa pe 15 octombrie a.c. apelul public de proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, urmând ca, începând cu 1 noiembrie a.c., potenţialii beneficiari să poată depună proiectele la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională pe raza cărora se află. Beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinţă de judeţ, în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Bucureştiului.

Mai mult...
19 Septembrie 2012

Ziua Cooperării Europene celebrează cooperarea teritorială în cadrul Uniunii Europene, precum şi între statele membre ale Uniunii şi ţările vecine, promovând beneficiile cooperării teritoriale pentru populaţia din aceste zone.

Mai mult...
12 Septembrie 2012

Peste 17 milioane de euro sunt puși la dispoziția celor interesați să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru noi proiecte de dezvoltare a turismului. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional 2007-2013 (Regio), Axa 5, domeniul major de intervenție DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice".

Mai mult...
06 Septembrie 2012

Clădirile instituţiilor publice sunt un nou obiectiv de eficienţă energetică urmărit de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) spre finanţare din fonduri europene. Este vorba de clădirile spitalelor şi ale unităţilor şcolare din centrele urbane.

Mai mult...
06 Septembrie 2012

Consiliul de supraveghere a gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile a avut astăzi, 6 septembrie a.c., prima întâlnire de lucru, pentru a evalua stadiul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Regio), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) prin Autoritatea de Management a acestui program.

Mai mult...
05 Septembrie 2012

Procesul de pregătire a viitorului cadru de accesare şi implementare a programelor cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru perioada 2014-2020, se află în plină derulare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Mai mult...
22 August 2012

Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig, şi primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, au convenit astăzi deblocarea unor proiecte de interes pentru Bucureşti, a căror soluţionare a fost tergiversată până în prezent. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu şi a Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor, modernizarea infrastructurii rutiere Piaţa Sudului, precum şi amenajarea circuitului turistic pe lacurile Floreasca şi Tei, proiectul Esplanada se numără printre subiectele abordate.

Mai mult...
17 August 2012

Marcel Boloş, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a semnat astăzi, 17 august, la Călăraşi, contractul de finanţare pentru proiectul Înfiinţare structură de afaceri în localitatea Călugăreni, judeţul Giurgiu.

Mai mult...
10 August 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe finanţată cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional.

Mai mult...
08 August 2012

Începând cu data de 24 august 2012, orele 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti", din Regiunea Vest.

Mai mult...
24 Iulie 2012

„Contractul de finanţare pe care l-am semnat astăzi creează două premise extrem de importante pentru dezvoltare: pe de o parte, o sumă considerabilă va intra în bugetul local şi va crea locuri de muncă, aceasta fiind dealtfel şi una dintre priorităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar pe de altă parte va facilita alinierea comunităţilor locale la nivelul secolului XXI," a declarat Eduard Hellvig, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, marţi, 24 iulie 2012, la Craiova, la semnarea contractului Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord - Sud - Est a Polului de Creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova, finanţat prin Programul Operaţional Regional.

Mai mult...
22 Iulie 2012

Guvernul României a aprobat alocarea temporară, de către Ministerul Finanţelor Publice, a sumei de 810.000 mii de lei din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru efectuarea plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional. Banii vor fi folosiţi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente lunilor iulie, august şi septembrie, după cum urmează: 205.000 mii de lei pentru luna iulie, 295.000 mii de lei pentru luna august şi 310.000 mii de lei pentru luna septembrie.

Mai mult...
13 Iulie 2012

În urma ştirilor apărute în presă, care citează declaraţii şi un document ce ar aparţine reprezentanţilor DG REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene) cu privire la stadiulProgramului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), facem următoarele

Mai mult...
12 Iulie 2012

Din toamna acestui an, blocurile de locuinţe din municipiile-reşedinţă de judeţ vor putea beneficia de lucrări complexe de creştere a eficienţei energetice cu ajutorul fondurilor europene.

Mai mult...
05 Iunie 2012

Începând cu data de 13.06.2012, orele 16:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală", din Regiunea Sud-Muntenia.

Mai mult...
31 Mai 2012

Începând cu data de 25 iunie 2012, orele 16:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate",în regiunea de dezvoltare Sud Est.

Mai mult...
26 Mai 2012

Obiectivul proiectului constă în realizarea unei structuri funcționale de sprijinire a mediului de afaceri, cu scopul de a pune bazele unei dezvoltări economice durabile a municipiului şi de a susţine dezvoltarea sustenabilă în judeţul Bihor. Astfel, prin acest proiect, se urmărește atât crearea de locuri de muncă și atragerea de investitori în structura de sprijinire a afacerilor, cât și asigurarea infrastructurii pentru aceasta (reţea de apă şi canalizare, reţea de alimentare cu energie electrică, structură de drumuri interioare, alimentare cu energie termică în regim centralizat şi asigurarea accesului la reţeaua de telecomunicaţii).

Mai mult...
25 Mai 2012

Programul Operaţional Regional continuă să fie cel mai performant program operaţional finanţat din fonduri europene gestionat de autorităţile române, este concluzia participanţilor la şedinţa Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional desfăşurat la Arad în perioada 24-25 mai 2012.

Mai mult...