Se prelungeşte perioada de depunere a proiectelor vizând infrastructura pentru persoanele cu dizabilități

20 Februarie 2018

În 20.02.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul POR 2014-2020.
Modificarea prevede prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 20.04.2018, ora 12:00 a.m.