Consultare publică: Ghidul solicitantului aferent priorității de investiții 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD

12 Iunie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 12 iunie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 – „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural", Prioritatea de investiții 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului", apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 27 iunie 2017, ora 17.00.


Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici şi mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).
Ghidul este destinat potenţialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.
Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte). Watch Live Cams Now! No Registration Required Free Sex Cams Chat Live Whether you're looking for free cams, adult chat rooms or even webcam porn, you'll find it all right here. Our sex chat rooms are always packed with thousands of people online at all times, so finding strangers to have webcam sex with is easier than ever.
Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 judeţe riverane Dunării, enunțate mai sus.

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.