Modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI

26 Mai 2017

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit până la data de 4 octombrie 2017, ora 10, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI și a prelungit, totodată, prima perioadă de depunere a proiectelor cu o lună de zile.

Modificarea a fost determinată de intrarea în vigoare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007, care a necesitat o serie de modificări în cadrul Ghidului specific.

 În data de 26.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului. Astfel, principalele prevederi se referă la:

v  Revizuirea Anexei 3.1.B-3f - Cerințele minime de performanță energetică, intitulată “Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădirile existente şi elemente de anvelopă ale acestora”, în conformitate cu prevederile Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2641/04.04.2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 252/11.04.2017), privind modificarea și completarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.157/2007,

v  Revizuirea cerinței privind atingerea unui nivel de minim 10% din consumul total de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie, prin precizarea raportării consumului de energie din surse regenerabile la consumul total de energie primară înregistrată la finalul implementării proiectului,

v  Integrarea în conținutul Ghidului specific a modificărilor aplicabile acestor apeluri de proiecte, realizate prin Ordinul nr. 2717/13.04.2017, pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”,

v  Revizuirea Anexei 3.1.B -2 - Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității,

v  Actualizarea Anexei 3.1.B-3d - Grila de analiză a conformității și calității SF/DALI, prin includerea în cadrul acesteia a Grilei de analiză  a conformității  și calității studiului de fezabilitate pentru obiective mixte de investiție (SF obiectiv mixt), conform legislației aplicabile în vigoare,

v  Actualizarea Anexei 3.1.B- 5 - Descrierea indicatorilor,

v  Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza și previziunea financiară,

v  Includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către solicitanți în etapa precontractuală, în conformitate cu prevederile HG93/2016, a Formularului nr.1 - "Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanțat din fonduri europene”,

v  Revizuirea Anexa 3.1.B-6 - Contract de finanţare (model orientativ) prin includerea în cadrul acesteia doar a clauzelor contractuale specifice ale modelului orientativ al Contractului de finanţare, care se integrează în Anexa 10.8 „Forma de contract – model orientativ al Contractului de finanţare” la Ghidul solicitantului, Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările și completarile ulterioare,

v  Actualizarea Modelului D – Macheta privind analiza și previziunea financiară.

Totodată, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat un exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor aferenți proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI. Respectivul document nu face parte din Ghidul Specific.

Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro.

* * *

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. We offer a completely unique and modern free online video chat. Video chat roulette free American anonymous registration free cyber sex cam xxx this videosnasty online with a random interlocutor. American video chat roulette without registration. Videochat US is a new chat-centric American audience.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.