Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

18 Mai 2017

În data de 18.05.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile. Astfel, principalele prevederi se referă la:

 Stabilirea atribuţiei delegate Autorităţilor Urbane de către AMPOR, respectiv atribuţia de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014-2020;
 Derularea unor apeluri de fişe de proiecte la nivelul fiecărei Autorităţi Urbane şi actualizarea metodologiei de lucru prevăzute iniţial;
 Actualizarea informaţiilor privind modul de constituire al Autorităţilor Urbane, inclusiv respectarea principiului de separare a funcţiilor;
 Clarificarea unor aspecte procedurale;


Forma consolidată a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Internetinų svetainų ir elektroninių parduotuvių kūrimas bei seo paslaugos kaina
Totodată, se pune la dispoziţia beneficiarilor documentul-suport Orientări pentru Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.