Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi

20 Decembrie 2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 20 decembrie a.c., o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Modificarea documentului a vizat
- Actualizarea modelului standard orientativ al contractului de finanțare, ca urmare a modificării Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016)
- Clarificarea prevederilor referitoare la completarea cererii de finanțare, respectiv anexarea situațiilor financiare anuale. Modificarea este relevantă în cazul cererilor de finanțare ce urmează a fi depuse în cursul lunii ianuarie 2017.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.
Data limită până la care mai pot fi depuse proiecte a rămas neschimbată, respectiv 27.01.2017, ora 12:00.

* * *

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Как обещал в конце отзыв о покупке стероидов. Пришла посылка, все супер. Заказывал стероиды тут . Кто понимает о чем я пишу - разберется без проблем, навигация на сайте очень хорошая. Мои рекомендации.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.