Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Precizări referitoare la consultarea publică asupra Ghidul Specific aferent Axei prioritare 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice

11 August 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 28 iulie 2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.
Mulțumim tuturor celor care participă la această consultare publică. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 29.08.2016, ora 16.00.


AMPOR va analiza propunerile și observațiile primite în cadrul consultării publice, în vederea definitivării Ghidului Specific, urmând a publica un centralizator al acestora, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la publicarea versiunii finale a Ghidului Specific. Decizia are la bază necesitatea de a evita comunicarea de informații care reies dintr-o variantă intermediară a ghidului.
Dat fiind scopul procedurii de consultare publică, respectiv de a colecta observații și propuneri de îmbunătățire a textului documentului, în sensul clarificării condițiilor de accesare a finanțării, AMPOR nu va transmite adrese de răspuns individuale solicitărilor primite.
* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management. You can order high quality book/movie review writing in the best custom writing service - BuyCustomEssay.Top .