Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

POR 2014-2020: Ghidul pentru Prioritatea 6.1- Stimularea mobilității regionale, apelul nr. POR 2016/6/6.1/1 a fost modificat

21 Iunie 2016

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - Axa prioritară 6 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, a fost modificat astăzi, 21 iunie 2016, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Varianta consolidată a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 a fost publicată în site-ul Programului Operațional Regional, secțiunea Apeluri de proiecte, unde este disponibilă și sinteza modificărilor aduse acestui Ghid.

Modificările sunt necesare ca urmare a corelării cu modificările aduse Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat în luna mai 2016.

Pentru modificările aprobate prin Ordin de ministru nr.907/21 iunie 2016 față de ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiții 6.1, publicat în data de 15.03.2016, Agențiile de Dezvoltare Regională vor putea solicita o clarificare suplimentară în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.


* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre programele operaționale din perioada 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management. The wonderful world of slot games is waiting for you at mega-joker-spielen.com