Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural- Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice

13 Ianuarie 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 24 august a.c., în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 - Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 24 septembrie, AMPOR a primit, în continuare, numeroase propuneri, observații și întrebări pe marginea condițiilor de accesare a finanțării de către potenţialii beneficiari, în cadrul acestui apel de proiecte. Dat fiind acest considerent, în cadrul documentului anexat la prezentul comunicat de presă sunt incluse răspunsurile la solicitările de clarificări/observații/propuneri/întrebări primite în perioada 24.08.2015-26.10.2015.Mulțumim tuturor celor care au participat la consultarea publică.


Ghidul specific este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată de îndată ce toate condițiile necesare lansării apelului de proiecte sunt îndeplinite.
* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management. Ei bine, jocuri friv games nu sunt doar pentru copii. Le puteți bucura la fel de bine, pentru că de fapt, ele sunt făcute pentru tot felul de oameni. Și dacă ești stresat sau obosit, apoi să ia un timp pentru relaxare, pentru a alege joc frumos pentru tine, și să se joace acest joc captivant mai mult și m