Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

MDRAP accesează fonduri europene pentru finanțarea parțială a salariilor personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale

16 Ianuarie 2014

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene au încheiat contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în perioada martie 2013 - decembrie 2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", cod SMIS 48821. Proiectul este cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1, „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Proiectul se derulează pe o perioadă de 35 de luni şi are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului Autorităţilor de Management pentru Programul Operaţional Regional și pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacității Administrative. Prin acest proiect sunt rambursate sumele reprezentând majorarea salarială acordată în baza Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. Научиться танцевать легко и быстро sokiukursai.lt Современные, уличные и классические танцы.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 35.979.363,20 de lei, din care 30.178.892,52 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă asigurată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.