Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Instrucțiune pentru beneficiarii privați, privind aplicarea procedurii simplificate de achiziţii

06 Noiembrie 2013

Autoritatea de Management a publicat Instrucţiunea nr.113 privind aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”.