Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operaţional Regional va fi modificat

24 Octombrie 2013

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sediul în Bucureşti, str Apolodor 17, sector 5, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, anunţă publicul interesat despre modificarea programului menţionat şi declanşarea etapei de încadrare, pentru a se decide dacă modificarea programului se supune evaluării strategice de mediu, conform HG 1076/2004.

Programul modificat poate fi consultat aici şi la Centrul de informare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice.