Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Forumul Comunicatorilor Regio – ediţia a IV-a

28 Iunie 2013

În perioada 26 – 28 iunie 2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a organizat Forumul comunicatorilor Regio la Mamaia, Constanța.

Picture 137 Picture 193 copy
Ca şi la ediţiile anterioare, evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai AM POR, experți în comunicare ai Organismelor Intermediare pentru POR, membri ai Reţelei de comunicatori REGIO care aparţin de alte instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare, comunicare şi promovare şi reprezentanţi ai mass – mediei.

În deschiderea forumului, Cătălin Surdeanu, şeful Autorității de Management a Programului Operaţional Regional, a prezentat aspecte ce ţin de stadiul de implementare a programului şi, în continuare, discuţia s-a axat pe activitatea de comunicare, o componentă foarte importantă pentru orice program operaţional cu finanţare europeană.

Cătălin Surdeanu a menţionat că „Regio este un program performant care, sub perspectiva ratei de contractare, este poziţionat foarte bine: are un grad de contractare de 107%, prin care se utilizează la maximum fondurile pe care Comisia Europeană le pune la dispoziţie. Ca rată de absorbţie, se poate observa că aceasta a crescut şi, în prezent, a ajuns la un procent de 30%. În viitorul apropiat, există premise să se ajungă la 40%, pentru că sunt foarte multe cereri de rambursare."

În cea de-a doua parte a sesiunii plenare, experţii de comunicare ai Organismelor Intermediare ale programului, precum şi câţiva beneficiari ai proiectelor au susţinut prezentări cu privire la identificarea celui mai util şi de impact instrument de comunicare utilizat în fiecare regiune pentru promovarea Regio şi cum a fost promovat Regio prin proiectele implementate sau în curs de implementare.

Forumul Comunicatorilor Regio a avut ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă şi de informaţii între membrii reţelei, precum şi identificarea unor metode de dezvoltare şi comunicare eficientă. Vă interesează închirierea unei camionete în Helsinki, apoi pe acest site pentru comenzi.