Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Universitatea Craiova – învățământ românesc de tradiție la standarde europene, prin programul Regio

18 Aprilie 2013

Programul Regio a contribuit la dezvoltarea a trei proiecte în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest. Un campus universitar, un proiect destinat îmbunătățirii infrastructurii rutiere și un centru pentru dezvoltarea afacerilor au fost realizate în regiune cu fonduri europene nerambursabile, prin Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Proiectele au fost prezentate în cadrul unei vizite pentru jurnaliști, organizate joi, 18 aprilie a.c., de Autoritatea de Management a programului (AM POR).

 

Fac Drapt hol interior    inaugurare Blue Wings   Fac Drapt hol interior

Astfel, campusul universitar Complex Mecanică din cadrul Universităţii din Craiova, proiect cu o valoare totală de 60.120.895,28 de lei a fost finalizat în luna martie a.c. Lucrările au vizat reabilitarea, extinderea şi dotarea clădirii pentru asigurarea spaţiilor de învăţământ, transformarea cantinei în bibliotecă şi facilităţi conexe. Refuncționalizarea bibliotecii, extinderea clădirii cu o construcție nouă pe o arie desfășurata de 10.500 metri pătrați, modernizarea aulei universității și a spațiilor interioare și realizarea unei pasarele care leagă aula de corpul bibliotecă au creat condiții optime de desfășurare a serviciilor de învățământ de calitate și performante.

Cel de-al doilea proiect vizitat a urmărit reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de nord-vest a municipiului, în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană Craiova. Valoarea totală a proiectului este de 52.870.255,16 de lei şi are ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de transport prin modernizarea a peste 100.000 metri pătraţi de suprafaţă carosabilă, respectiv 6 străzi urbane. Până la momentul actual, 4 artere rutiere din Craiova au fost modernizate în proporţie de 100%, iar următoarea stradă aflată în graficul derulării lucrărilor de modernizare este Strada Toamnei.

Cel de-al treilea proiect, Centrul pentru dezvoltarea serviciilor şi afacerilor "Blue Wings", a fost inaugurat chiar în timpul desfăşurării vizitei cu jurnaliştii și ţinteşte dezvoltarea economico-socială locală prin atragerea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă. În urma finalizării proiectului, cu o valoare totală de 17.321.273,39 de lei, a fost creată o structură de sprijinire a afacerilor, care asigură un mediu propice dezvoltării firmelor găzduite în cadrul structurii de afaceri, primele dintre acestea urmând să-şi înceapă activitatea la noul sediu de la 1 mai a.c.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest au fost semnate până la 9 aprilie un număr total de 597 de contracte de finanţare, valoarea totală a fondurilor solicitate fiind de aproximativ 586,08 milioane de euro. escortdirectory

* * *

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, derulează în perioada 1 octombrie 2012 – 10 iunie 2013 o campanie de promovare a proiectelor finanţate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013. Vizitele de lucru cu reprezentanţii mass-media la proiectele implementate prin Programul Operaţional Regional vor continua şi în celelalte regiuni ale ţării, următoarele vizite fiind programate în regiunea Sud Muntenia, pe 14 mai şi în regiunea Vest, pe 16 mai a.c.