Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Deblocarea POR: CE va rambursa României circa 260 milioane euro

22 Aprilie 2013

Platile pentru Programul Operational Regional 2007-2013 se reiau, în relaţia cu Comisia Europeană pentru patru din cele cinci axe presuspendate anul trecut. Este vorba de axele 1, 3, 4 si 5.

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice a primit informarea oficială de la CE în această seară.

 

Rezultatele unei asfel de decizii se vor resimţi în perioada imediat următoare. Practic, CE va rambursa României fonduri în valoare de circa 260 milioane Euro, aferente plăţilor efectuate de statul român pentru beneficiarii POR. Menţionăm ca pe perioada suspendării, statul roman şi-a îndeplinit obligaţia achitării sumelor către beneficiarii proiectelor POR, aceştia neavând de suferit în implementarea proiectelor.

Decizia a fost luată ca urmare a aplicării, la nivelul MDRAP şi a altor instituţii românesti, a măsurilor de ajustare a sistemului de management al programului.

Astfel de măsuri identificate de Comisie în scrisoarea din 25.10.2012, şi îndeplinite de MDRAP de la data scrisorii până în prezent, se referă la:

înfiinţarea, în cadrul AM-POR şi a Organismelor Intermediare, a unor compartimente specializate pentru verificarea achiziţiilor publice şi a conflictului de interese;
analiza modului în care Organismele Intermediare îşi îndeplinesc atribuţiile de verificare a achiziţiilor publice;
Noul audit aplicat programului dupa implementarea măsurilor a relevat faptul că sistemul de management şi control al POR funcţioneaza şi are nevoie de îmbunătăţiri minore. În plus, AM-POR a acceptat corecţia forfetară de 10% impusă pentru achiziţiile publice lansate înainte de 1 octombrie 2011, în cadrul axelor prioritare 1, 3 şi 5, în acest sens, fiind adoptată HG nr. 1160/2012.

Pe lângă aceste măsuri specifice POR, CE mai identificase faptul că sistemul de verificare ex-ante a conflictului de interese din partea UCVAP nu este adecvat, solicitând autorităţilor române rezolvarea acestei probleme. În acest sens, a fost modificata HG nr. 925/2006, prin care au fost întărite atribuţiile UCVAP.

Măsura presuspendării Programului Operational Regional a fost dispusa de catre serviciile Comisiei Europene pe data de 25.10.2012.

Motivul presuspendarii a constat în faptul că verificările Autorităţii de Management nu au fost suficient de riguroase, astfel încât să poată detecta abaterile de la prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice întâlnite în atribuirea contractelor încheiate în cadrul contractelor de finanţare POR.

Practic, în urma misiunilor de audit de operaţiuni performate de Autoritatea de Audit la acea dată, reieşea o rată de eroare peste cea permisa de regulamentele europene pentru continuarea plăţilor. Vertimų biuras Vilniuje Lingvobalt.lt - vertimai internetu už gerą kainą

În ceea ce priveşte Axa prioritara 6, menţionăm ca AM POR a îndeplinit toate măsurile din planul de acţiune agreat de CE, fapt confirmat şi de scrisoarea transmisă CE în data de 3 aprilie 2013, decizia finală în legatură cu această axă urmând a fi luată, cel mai probabil, în luna mai.