Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul DMI 3.1 în regiunea de dezvoltare Sud-Est

31 Mai 2012

Începând cu data de 25 iunie 2012, orele 16:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 3.1 – „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate",în regiunea de dezvoltare Sud Est.

Instrucţiunea emisă în acest sens de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional poate fi consultată pe pagina web www.inforegio.ro