Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Şcolile şi spitalele ar putea fi reabilitate termic din fonduri europene

06 Septembrie 2012

Clădirile instituţiilor publice sunt un nou obiectiv de eficienţă energetică urmărit de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) spre finanţare din fonduri europene. Este vorba de clădirile spitalelor şi ale unităţilor şcolare din centrele urbane.

„Obiectivul avut în vedere de minister este de a reduce cheltuielile de funcţionare ale instituţiilor publice, dar şi de a spori calitatea serviciilor prestate de autorităţile publice", a declarat Marcel Boloş, secretar de stat în MDRT.

 

Astăzi, 6 septembrie, au fost discutaţi paşii necesari pentru a iniţia negocierile cu Comisia Europeană, astfel încât acestea să poată fi încheiate la începutul anului următor, iar apelul de proiecte să fie lansat în aprilie-mai 2013.

În acest scop, la sediul MDRT a avut loc o întâlnire între reprezentanţii ministerului şi cei ai JASPERS - Banca Europeană de Investiţii, care oferă asistenţă pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor de creştere a eficienţei energetice prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor.

În cursul negocierilor cu Comisia Europeană se va stabili procentul de co-finanţare cu care beneficiarii vor contribui la proiectul de reabilitare. În funcţie de negocierile ulterioare, Ghidul Solicitantului ar putea fi lansat spre consultare în primăvara anului 2013, urmând ca depunerea proiectelor să se desfăşoare până la sfârşitul aceluiaşi an.

Finanţarea din fonduri europene a creşterii eficienţei energetice a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe este o măsură concepută pentru a contribui la atingerea obiectivului Strategiei Europa 2020, de reducere a consumului energetic cu 20% până în anul 2020.