Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Regio: Informare şi promovare 2009-2010

03 Octombrie 2012

În perioada martie 2009 – august 2012, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a derulat proiectul Regio: Informare şi promovare 2009-2010.

Proiectul, finanţat din axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică, domeniul major de intervenţie 6.2. Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013, a avut, iniţial, o durată de implementare de doi ani, fiind prelungită, ulterior, până la 30 august 2012. Valoarea totală finală a proiectului este de 5.875.026 lei, din care 4.826.806,45 lei cheltuieli eligibile.

 

Activităţile derulate în cadrul proiectului au constat în:

organizarea evenimentelor de informare şi promovare la nivel naţional şi regional
realizarea şi distribuţia de materiale de informare şi promovare
campanii mass-media în presa scrisă, internet, panotaj stradal, radio şi TV
întreţinere şi actualizare website www.inforegio.ro
evaluarea impactului măsurilor de informare şi publicitate pentru POR la nivel naţional.
Rezultatele acestor activităţi au fost:
organizarea a 38 evenimente (conferinţe anuale, forumul Comunicatorilor Regio, sesiuni de informare pentru jurnalişti, sesiuni de informare şi promovare a programului printre comunicatorii Regio, vizite la proiecte cu repezentanţii mass media, sesiuni de informare pentru beneficiarii axei prioritare 1, sesiuni de informare pentru studenţi şi parlamentari, sesiuni interne de lucru pentru experţii în comunicare din cadrul AM POR şi Organismelor Intermediare POR) reflectate în mass media prin 182 de articole, interviuri şi ştiri. La aceste evenimente au participat 1526 de persoane.
realizarea a 5 tipuri de broşuri şi a Revistei Regio, cu apariţie lunară, în total fiind realizate şi distribuite 80.400 exemplare din aceste materiale de informare şi publicitate.
132 de inserţii ale machetei de presă în ziare naţionale, 1412 difuzări ale spoturilor video de promovare a Regio, 1168 de difuzări ale spoturilor radio, 64 de difuzări ale unor fillere TV pentru promovarea axelor prioritare ale Regio, 4.933.503 afişări ale bannerelor postate pe site-uri în cadrul campaniilor online, 391 de panouri stradale Regio.
Site-ul programului, www.inforegio.ro, a fost îmbunătăţit şi s-a bucurat de un număr de 838.460 vizitatori
Activităţile de informare şi publicitate au fost cuantificate prin evaluări periodice, din care a rezultat, la ultimul sondaj, derulat în perioada 20 -26 iulie 2012, că 43,7% din publicul general, la nivel urban, au auzit de existenţa programului Regio.
Axa prioritară 6, Asistenţă Tehnică, urmăreşte sprijinirea implementării transparente şi eficiente a Programului Operaţional Regional. Pentru utilizarea fondurilor existente pe această axă prioritară, a fost elaborată o strategie al cărei obiectiv general îl reprezintă crearea premiselor pentru asigurarea unui grad ridicat de absorbţie a fondurilor alocate prin POR.