Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică finalizat de MDRT

06 Aprilie 2012

În luna martie a.c. s-a finalizat implementarea proiectului "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru personalul implicat în gestionarea Programului Operaţional Regional", cofinanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Acest program este gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

 

Proiectul a fost derulat în perioada 14 aprilie 2009 - 31 decembrie 2011 de către MDRT în calitate de beneficiar şi a avut ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu atribuţii în gestionarea Programului Operaţional Regional, prin asigurarea parţială a resurselor necesare aplicării Legii nr.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea parţială a cheltuielilor salariale a vizat personalul cu atribuţii în gestionarea programului din cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, precum şi al Organismului Intermediar pentru domeniul major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" din cadrul Programului Operaţional Regional.

Valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare pentru acest proiect este de 13.470.003,00 lei, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Rambursarea cheltuielilor salariale aferente perioadei ianuarie 2012 - decembrie 2015 pentru personalul din cadrul MDRT cu atribuţii privind gestionarea POR se va realiza în cadrul unui nou contract de finanţare prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, ce urmează a fi semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Afacerilor Europene.