Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operațional Regional a atins un nivel de contractare de 84,9%

25 Mai 2012

Programul Operaţional Regional continuă să fie cel mai performant program operaţional finanţat din fonduri europene gestionat de autorităţile române, este concluzia participanţilor la şedinţa Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional desfăşurat la Arad în perioada 24-25 mai 2012.

Până la data de 15 mai a.c., Programul Operaţional Regional a atins un nivel de contractare de 84,9% din bugetul alocat (2.811 proiecte contractate în valoare de 3.164,4 mil. Euro FEDER) şi un nivel al plăţilor totale de 28,6% (1.065,8 mil. euro).

 

În cadrul şedinţei s-a aprobat modificarea programului prin adăugarea în cadrul Axei prioritare 1 a unui nou domeniu major de intervenţie – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor. Acest lucru va permite finanţarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a locuinţelor şi din fonduri europene, după o schemă de finanţare care este în prezent negociată cu Comisia Europeană.

Tot în cadrul Comitetului de Monitorizare s-a discutat despre stadiul implementării proiectelor finanţate prin POR, măsuri de realocare a fondurilor în unele regiuni în interiorul axelor, precum şi aspecte legate de următorul exerciţiu financiar al Uniunii Europene.
*****

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CMPOR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR este alcătuit din 24 de membri cu drept de vot şi 27 de membri observatori, fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor implicate în implementarea programului şi reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari. La şedinţele CMPOR pot participa alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă şedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.