Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Presuspendare POR pentru nereguli din perioada 2009-2011

26 Octombrie 2012

Referitor la presuspendarea plăţilor pentru cinci din cele şase axe ale Programului Operaţional Regional (POR), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) face următoarele

PRECIZĂRI

Presuspendare POR pentru nereguli din perioada 2009-2011

Programul Operaţional Regional (POR) urmează să intre în perioadă de presuspendare pentru cinci din cele şase axe: Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Axa 4 – Sprijinirea mediului de afaceri, Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Axa 6 – Asistenţă tehnică, conform notificării Comisiei Europeane.

 

Aceasta înseamnă că, pentru o perioadă de maxim două luni, Comisia Europeană nu va efectua plăţi în contul cererilor de rambursare verificate de autoritatea de management din cadrul MDRT. Vor fi blocate, aşadar, decontări de cheltuieli în relaţia cu Comisia în valoare de aproxomativ 200 de milioane de euro. Decizia nu va afecta, însă, pentru moment, beneficiarii.

Măsura a fost adoptată de Comisia Europeană ca urmare a unei misiuni de audit derulate la nivelul POR în perioada februarie-mai 2012. Ca urmare a acestei misiuni de audit au fost verificate achiziţiile publice desfăşurate de beneficiari în perioada 1 ianuarie – 31 decembie 2011 pentru un eşantion de cereri de rambursare în valoare de 90 mil. Euro (139 cereri de rambursare) reprezentând 30,28 % din totalul cheltuielilor decontate cu Comisia Europeană.

Rezultatul acestei misiuni de audit a evidenţiat faptul că, în cursul anului 2011, achiziţiile publice desfăşurate de beneficiari nu s-au derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Este regretabil faptul că, deşi era posibil, nu au fost adoptate în cursul anului 2011 măsurile care erau necesare pentru a evita actuala notificare de presuspendare.

''Situaţia cu care ne confruntăm, de presuspendare a plăţilor pentru cinci din cele şase axe ale Programului Operaţional Regional, putea fi evitată dacă vechea conducere a ministerului ar fi fost preocupată de consolidarea sistemului de management şi control al programului. Subliniez acest lucru pentru că, în fond, măsurile solicitate de Comisia Europeană vin să corecteze nereguli din perioada 2009-2011", precizează Eduard Hellvig, ministrul dezvoltării regionale şi turismului.

Pentru a înlătura deficienţele în sistemul de management şi control a POR actuala conducere a ministerului a adoptat, începând din această vară o serie de măsuri. O parte dintre măsurile solicitate în notificarea trimisă de Comisia Europeană au fost deja aplicate, începând cu data de 1 august 2012, la nivelul Programului Operaţional Regional sau sunt în curs de implementare