Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

MDRT accesează fonduri europene pentru finanţarea parţială a salariilor personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale

01 Octombrie 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi Ministerul Afacerilor Europene au încheiat contractul de finanţare pentru proiectul "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de MDRT, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale". Proiectul este co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Proiectul se derulează pe o perioadă de 49 de luni şi are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, precum şi cel al Organismului Intermediar pentru Turism din cadrul MDRT.

 

Prin acest proiect sunt rambursate sumele reprezentând venitul aferent timpului efectiv lucrat, în limita în care personalul respectiv derulează activităţi în gestionarea fondurilor europene, precum şi sumele corespunzătoare venitului aferent timpului efectiv lucrat pentru activităţile proiectului, obţinut de personalul din echipa de proiect.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 60.259.888,72 de lei, din care 51.220.905,41 de lei reprezintă finanţarea nerambursabilă asigurată prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.