Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Întâlnire de lucru regională a comunicatorilor REGIO

06 Aprilie 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat, vineri, 6 aprilie 2012, la Sighişoara, Întâlnirea de lucru regională a comunicatorilor REGIO cu reprezentanţi ai 4 din cele 8 regiuni pentru dezvoltare regională şi membri ai reţelei comunicatorilor Regio din acestea.

Întâlnirea de lucru a reunit 33 de participanţi, reprezentanţi AM POR, MDRT, reprezentanţi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest şi Nord-Vest, precum şi ai autorităţilor locale şi regionale şi ai presei, şi a avut ca scop consolidarea reţelei comunicatorilor REGIO, prilejuind, astfel, schimbul de experienţă între membrii tuturor reţelelor regionale REGIO.

 

Reprezentanţii MDRT şi ai centrelor ADR prezente au împărtăşit participanţilor strategiile abordate şi acţiunile concrete desfăşurate pentru promovarea proiectelor de dezvoltare regională REGIO, a rezultatelor obţinute în urma acestor acţiuni, dar şi a impedimentelor întâlnite. Printre acţiunile de promovare discutate s-au numărat acţiuni directe precum sesiuni speciale de informare pentru public, dar şi pentru presă, vizite deschise la proiectele aflate în desfăşurare, vizite cu presa la semnările de contracte, dar şi o comunicare continuuă şi transparentă prin mass media print şi online. La acestea se adaugă implicarea în realizarea unor materiale de prezentare precum broşuri, cd-uri video, afişe şi flyere într-o manieră profesionistă şi atractivă.