Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Forumul comunicatorilor Regio

28 Septembrie 2012

În perioada 26 – 28 septembrie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat la Bran Forumul comunicatorilor Regio.

Evenimentul a reunit peste 100 de participanţi, reprezentanţi ai AM POR, responsabili de comunicare ai Organismelor Intermediare pentru POR, membri ai Reţelei de comunicatori REGIO care aparţin de alte instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi promovare POR şi reprezentanţi mass – media.

 

Forumul comunicatorilor Regio a avut ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă între membrii reţelei, identificarea unor metode de dezvoltare, precum şi informarea cu privire la stadiul de implementare a programului.

În deschiderea evenimentului, Adina Ştefănescu, director al direcţiei management program din cadrul MDRT, a prezentat stadiul de implementare a Programului Regio la nivel naţional. De la lansarea programului, numărul total de cereri depuse este de 8.154, însumând o valoare totală de 56.095,64 milioane de lei, adică aproximativ 13.356,1 milioane de euro, iar numărul total de contracte semnate este de 3.213, în valoare totală de 23.902,91 milioane lei, adică aproximativ 5.691,17 milioane de euro. Valoarea finanţării din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) a contractelor semnate de la lansarea programului este de 14.912 milioane de lei (aproximativ 3.550 milioane de euro), ceea ce reprezintă 95,29% din sumele FEDR alocate pentru perioada 2007 – 2013 în cadrul Regio.

În continuare, fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională a prezentat activitatea Reţelei regionale de comunicatori REGIO aferente, modul de funcţionare a acesteia, rezultatele obţinute, problemele întâmpinate.

Pe lângă partea de informare, Forumul comunicatorilor Regio şi-a îndeplinit şi obiectivul de formare a comunicatorilor din reţea, aceştia participând la ateliere de lucru organizate în scopul perfecţionării în domeniul fotografiei, branding-ului şi audio – video.