Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Fonduri disponibile pentru Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică

15 Februarie 2012

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat un nou apel de proiecte, cu depunere continuă, în cadrul domeniului major de intervenţie 5.3.Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, pentru operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Cererile de finanţare pot fi depuse la sediul Organismului Intermediar pentru Turism, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, începând cu data de 12 martie 2012.