Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Cantină socială şi centru de zi din Năvodari, renovate cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional

03 Mai 2012

Cristian Petrescu, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a semnat astăzi, 3 mai, la Bucureşti, contractul pentru proiectul „Cantină socială şi centru de zi în localitatea Năvodari-reabilitare şi modernizare", finanţat prin Programul Operaţional Regional - Regio, în valoare totală de 4,765 milioane de lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă suma de 3.774.120,99 de lei.

Proiectul constă în reabilitarea şi modernizare a 2.723,8 mp prin lucrări de consolidare şi protejare a corpului A al centrului de zi, lucrări de compartimentare, refacere a instalaţiilor sanitare, electrice, termice etc., dotarea cantinei şi a centrului de zi. Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Năvodari. Perioadă de implementare a investiției este de 18 luni.

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi 200 de persoane cu nevoi speciale din zonă care pot primi zilnic o masă de prânz zilnic, 25 de copii care vor beneficia de servicii educative și sociale şi alte 60 de adulți care pot beneficia de servicii sociale.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional – Regio - Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere - domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană – Subdomeniul: Pol de creştere Constanţa.

Prin Programul Operaţional Regional au fost semnate, până la data de 27 aprilie a.c., 2.793 de contracte de finanţare, în valoare totală de 21.878.720.616 lei.