Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

810.000 mii de lei de la Trezoreria Statului pentru plata prefinanțărilor către beneficiarii Programului Operațional Regional

22 Iulie 2012

Guvernul României a aprobat alocarea temporară, de către Ministerul Finanţelor Publice, a sumei de 810.000 mii de lei din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru efectuarea plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional. Banii vor fi folosiţi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente lunilor iulie, august şi septembrie, după cum urmează: 205.000 mii de lei pentru luna iulie, 295.000 mii de lei pentru luna august şi 310.000 mii de lei pentru luna septembrie.

Măsura a fost necesară în contextul în care sumele acordate ca şi prefinanţare de către Comisia Europeană au fost epuizate ca urmare a existenţei unei diferenţe substanţiale între procentul de prefinanţare acordat de CE (respectiv 9% pentru FEDR din suma alocată POR) şi procentul de prefinanţare acordat de România beneficiarilor de proiecte finanţate prin POR din instrumente structurale (maximum 35%). Totodată, valoarea redusă a aplicaţiilor de plată transmise la CE pe baza cheltuielilor efectuate de beneficiari a făcut necesară identificarea altor surse de finanţare a cheltuielilor efectuate în cadrul POR.

 

Instituirea acestei măsuri temporare permite asigurarea fondurilor necesare plăţilor pentru beneficiari, contribuind astfel la implementarea cu succes a proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul Programului Operaţional Regional, având în vedere contextul economic şi financiar dificil.

Sumele alocate Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 17 decembrie 2012.