Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Suspendarea depunerii de cereri de finanţare în cadrul domeniului major de intervenţie 4.1 – din Regiunea Nord Vest

07 Martie 2011

Începând cu data de 25 martie 2011, orele 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală", din Regiunea Nord Vest.

Instrucţiunea emisă în acest sens de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional poate fi consultată pe pagina web www.inforegio.ro