Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Suspendarea depunerii cererilor de finanţare în cadrul Operaţiunii „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”, DMI 5.3

14 Noiembrie 2011

Începând cu data de 14 noiembrie 2011, ora 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Operaţiunii „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora", domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

AM POR are în vedere o noua relansare a apelului de proiecte, la o dată ce va fi comunicată ulterior, după publicarea spre consultare a unui corrigendum la ghidul solicitantului.

 

Instrucţiunea emisă în acest sens de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional poate fi consultată pe pagina web www.inforegio.ro