Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Componenţa

27 Iunie 2013

Componenţa CMPOR este următoarea:

Membri cu drept de vot:

Componenta Comitetului de Monitorizare

1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice– Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
2. Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
3. Ministerul Economiei - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
4. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
5. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu
6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
7. Ministerul Transporturilor - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport
8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea de Management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
9. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord – Est – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR).
10. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
11. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Est – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
12. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
13. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
14. Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
15. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia– preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
16. Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
17. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
18. Regiunea de Dezvoltare Vest – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
19. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
20. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
21. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru – preşedinte de Consiliu judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
22. Regiunea de Dezvoltare Centru – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.
23. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov – preşedinte de Consiliu judeţean/Primar General al municipiului Bucureşti desemnat prin hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare Regională.
24. Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov – Reprezentant desemnat prin hotărâre CDR, la nivelul regiunii, din mediul de afaceri, mediul academic, sindicate sau societatea civilă.

Membri observatori:

1. Ministerul Educaţiei Naţionale
2. Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Asistenţă tehnică"
3. Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată
4. Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală de Evaluare
5. Consiliul Concurenţei
6. Ministerul Sănătăţii
7. Autoritatea Naţională pentru Turism– Direcţia Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru Turism
8. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
9. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est
10. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
11. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia
12. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
13. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest
14. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
15. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov
16. Agenţia Naţională pentru Rromi
17. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
18. Asociaţia Municipiilor din România
19. Asociaţia Oraşelor din România
20. Asociaţia Comunelor din România
21. Comisia Europeană
22. Centrul Român de Politici Economice
23. Departamentul pentru Afaceri Europene
24. Comisia Naţională de Prognoză
25. Institutul Naţional de Statistică
26. Banca Naţională a României
27. Camera de Comerţ şi Industrie a României