European Union        Government of Romania       Ministry for Regional Development and Public Administration       2007-2013 Structural Instruments

PRIORITY AXIS 3

APPLICANT'S GUIDELINES FOR PRIORITY AXIS 3
Improvement of social infrastructure

 • Domeniul major de interventie 3.2 (varianta consolidată - septembrie 2010): Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. (Aceasta este varianta revizuită a Ghidului solicitantului, care include prevederile Corrigendum-ului nr.1, Corrigendum-ului nr.2, Corrigendum-ului nr.3. şi ale Corrigendum-ului nr. 4). Cererea deschisă de proiecte a fost lansată pe data de 28 ianuarie 2008.
   • CORRIGENDUM - Incepand cu data de 24 aprilie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 3 - „Imbunatatirea infrastructurii sociale", domeniul major de interventie 3.2 - „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale" se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum."
   • CORRIGENDUM NR.2 - Aplicarea corrigendumului se realizează începând cu data publicării acestuia, 19 decembrie 2008, atât pentru proiectele aflate în proces de evaluare, cât şi pentru cele care vor fi depuse ulterior acestei date.
   • CORRIGENDUM NR. 3
   • CORRIGENDUM NR. 4
  • Ordin privind cheltuielile eligibile
  • Clarificări