European Union        Government of Romania       Ministry for Regional Development and Public Administration       2007-2013 Structural Instruments

Priority axis 1

Applicant's Guidelines for Priority Axis 1
Support to sustainable development of urban growth poles

Nota AMPOR nr. 2 către solicitanți privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" .

    1. Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
    2. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
    3. ORDIN privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" a Programului Operațional Regional